martes, 30 de octubre de 2007

Convocatòria del 30.10.07

Benvolguts i Benvolgudes:

Queda convocada la Comissió de Medi Urbà pel proper dimarts 30 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
5. Informacions de la Regidoria d’Urbanisme.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Atentament,
El president de la Comissió

Enric Bonan
Torredembarra, 26 d’octubre de 2007

No hay comentarios: