miércoles, 30 de enero de 2008

Convocatòria del 30.01.08

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ
DATA: 3O DE GENER DE 2008


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de novembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Informació sobre els PEMUs de Baix i Mar i Nucli Antic
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

No hay comentarios: