lunes, 6 de agosto de 2007

Acta del 31.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI URBÀ DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del dia 31 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Medi Urbà del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Assisteixen: Enric Bonan, Joaquima Girol, Júlia Ramon, Albert Bonet, Valentín Montaña, Jordi Riambau, Enric Grangel, Míriam Solé i Carles Menal que fa de secretari.
Excusen l’ absència: Francesc Mercadé, Eusebia Gil-Ortega i Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 29 de novembre de 2006.
S’ aprova l’acta del 29 de novembre amb una esmena als membres que van excusar l’absència, han de constar també Jordi Riambau, Carles Menal i Eusebia Gil- Ortega.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa incloure un article sobre el catàleg i béns culturals d’ interès local. Se’n encarregarà Francesc Mercadé.

3. Jornada sobre el futur del Nucli Antic.
Albert Bonet ha buscat documentació referent a la remodelació de barris i explica que a tot arreu es comença amb una valoració de l’estat actual, una valoració tècnica inicial com pot ser la ocupació de les vivendes, estat de les mateixes, ...
Barcelona, Vic i altres municipis han dinamitzat zones importants.
Comenta que hi ha una sèrie d’elements i coses a fer per tal de remodelar el Nucli Antic i que s’ha d’incentivar la participació ciutadana.
L’objectiu de la Jornada és que entre tots surti l’opinió del casc antic.
Lluís Suñé comenta que després de la Jornada l’opinió obtinguda s’hauria d’exigir i afegeix però que, per començar, s’hauria de mirar la filosofia.
S’està d’acord en què moltes coses van lligades al PEMU i l’ Enric Bonan comenta que cal fer un concurs d' adjudicació del PEMU en el qual les bases primin els interessos que es volen preservar i que s' hauria de comptar amb la participació de la ciutadania.
Es comenta el cas de Cambrils que podria servir com a model.
Tot el que es reculli de la Jornada hauria de servir a l’hora de fer el PEMU, seria com un precedent.
Lluís Suñé proposa que l’ Albert Bonet i l’ Enric Bonan es reuneixin un dia per a concretar el tema i després exposar-ho a la comissió.

4. Informació sobre les zones blaves.
El regidor Enric Grangel informa dels problemes que hi ha al centre del poble per a fer un pàrquing, de la situació de les zones blaves i de les condicions que exigeixen els possibles concessionaris a l’hora de fer un pàrquing, es demanen entre 1200 i 1400 places de zona blava al voltant de la ubicació del pàrquing.
Explica la situació actual en què es troba el pàrquing del carrer Filadors i comenta que es construiran dos blocs de pisos i en el subsòl que és propietat de l’ajuntament es farà pàrquing.
Al PP La Rasa també es té previst un altre pàrquing amb planta baixa i primer pis.
Actualment, els aparcaments públics gratuïts són el del carrer Mañé i Flaquer, el del carrer Lleida mentre no s’acabi el del carrer Filadors (després ha de ser zona verda), el de la zona esportiva, el del Passeig de la Sort i el que hi ha al costat del Centre d’ Atenció Primària. L’ Ajuntament paga als propietaris dels terrenys on hi ha pàrquings públics gratuïts.
El regidor també va comentar la imminent
construcció de la rotonda de la zona Les Dunes, actuació que faria
accessibles, des de qualsevol sentit de la marxa, als aparcaments situats a
ambdues bandes de la via del tren al llarg del Barri Marítim.
Comenta que la idea és que en quatre anys es facin més zones blaves. Parla dels avantatges de la targeta de zona blava.
Lluís Suñé dóna les gràcies al regidor per la seva informació a la comissió i el regidor Enric Grangel s’ofereix a poder seguir informant sobre temes de la seva competència.

5. Precs i preguntes.
Albert Bonet pregunta quan es posaran senyals de rotonda i el regidor contesta que hi ha un problema de competències entre governació i obra pública i serveis. Es té previst que als Munts es canviï tota la senyalització i a Sant Jordi encara no es pot fer perquè hi ha dos carrers en construcció. Properament es podrà fer també a la Marítima Residencial perquè ja hi ha tots els carrers fets. La idea és anar-ho fent des de l’exterior cap a l’ interior del poble.
El regidor Enric Grangel també informa a la comissió de què s’està buscant un edifici per substituir la laik donat que l’estat de l’edifici i les condicions no són les adequades. També vol treure la policia d’ on és i posar-la a la nau del Molí de Vent. On hi ha ara la policia aniria un punt d’ informació.
També comenta que s’arreglarà el Patronat Antoni Roig i la Júlia pregunta què passarà amb l’ Associació Matinada, el regidor diu que ja ho tenen previst.
Joaquima Girol demana més policia al Barri Marítim i el regidor, Enric Grangel, diu que s’incrementarà el nombre de policies. També es comenta el fet que la Platja del Canyadell és una platja compartida amb el terme municipal d’ Altafulla i la neteja de la mateixa també es comparteix.
Carles Menal pregunta per l’ aparcament de l’altra banda de la via de les Dunes i el regidor contesta que s' assenyalarà convenientment aprofitant les obres de la rotonda.
Jordi Riambau pregunta pel pàrquing que hi ha darrera el restaurant Les Palmeres i el regidor contesta que aquell pàrquing és privat i en qualsevol moment deixaria de ser aparcament perquè es pot construir un edifici.
Referent a la sol•licitud que va fer la Comissió en la darrera reunió demanant informació de les obres del carrer Antoni Roig, es va informar a la Comissió que es va convidar a la regidora d’ Obra Pública i Serveis però va dir que li era impossible venir, i en tot cas va proposar que la Comissió fes les preguntes que tenien per escrit que ella les respondria.
La Comissió no està d’acord en què la regidora no vingui a explicar-ho i no veuen convenient fer preguntes per escrit. Demanen convidar-la per a la propera reunió.

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president /// El secretari


Lluís Suñé /// Carles Menal

No hay comentarios: